The Influence กระชากเงาอดีต

https://youtube.com/watch?v=XjhOScZ-lNc

ชื่อภาษาอังกฤษ: The Influence
ชื่อไทย: กระชากเงาอดีต
ปีที่ฉาย: 2019

เรื่องราวของ “อลิเซีย” ผู้หญิงคนหนึ่งที่จำเป็นต้องเดินทางกลับมาภูมิลำเนาพร้อมครอบครัว ภายหลังที่พี่สาวโทรตามคุณเพื่อมาเจอกับแม่ที่เจ็บป่วยอยู่ในอาการรุนแรงพร้อมเครื่องประคองชีพ รวมทั้งตระเตรียมเปิดพินัยกรรมชูเงินทองให้บุตรหลาน แม้กระนั้นสิ่งที่คุณเจอเป็นความสยองขวัญในบ้านข้างหลังนี้ที่เกิดรวมทั้งเติบโตมา รวมทั้งสมัยก่อนความหยาบช้าร้ายในวัยเด็กที่ทำให้คุณจากบ้านนี้ไป