Banner

Black Panther แบล็ค แพนเธอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ: Black Panther
ชื่อไทย: แบล็ค แพนเธอร์
ปีที่ฉาย: 2018

เรื่องราวเอ๋ยถึงเรื่องราวภายหลังใน Captain America : Civil War เมื่อ T’Challa ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของประเทศ Wakanda จำต้องประจันหน้ากับศัตรูคนใหม่ที่มานะง่อนแง่นประเทศของตัวเอง ซึ่งจุดมีความขัดแย้งในประเทศของบางทีอาจเป็นชนวนเหตุบางทีอาจจส่งผลให้เกิดสงครามโลกในครั้งใหม่ได้